Portal - Przeciszów
polski Strona główna / Szkoła Promująca Zdrowie
Piątek - 23 marca 2018     
SzPZ


O SZKOLE PROMUJĄCEJ ZDROWIE Logo programu Szkoła Promująca Zdrowie

                                      

Nasza szkoła od 27.10.2013r realizuje projekt Szkoły Promującej Zdrowie (SzPZ) i ubiega się o Wojewódzki Certyfikat SzPZ.

 

Co to znaczy „Szkoła promująca zdrowie?”

Szkoła promujące zdrowie:

·     pomaga członkom społeczności szkolnej także rodzicom zrozumieć  
i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie,

·     prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności,

·     tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości
u uczniów i pracowników,

·     prowadzi działania sprzyjające zdrowiu i rozwojowi uczniów
i pracowników,

·   współdziała z członków społeczności szkolnej, rodzicami i osobami ze społeczności lokalnej,

·     tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu
i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 

Od dawna zajmujemy się edukacją prozdrowotną. Pragniemy, aby podjęte przez nas działania miały charakter ciągły i stały się wzorem w gminie i w powiecie. Udział w programie będzie także okazją do zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji.

 

Jest to program działań dydaktycznych i wychowawczych obejmujących całą społeczność szkolną w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Realizacja tych działań jest trudnym zadaniem dla szkoły i nauczycieli. Niezbędna jest koordynacja, zaangażowanie i współpraca nauczycieli oraz wsparcie ze strony dyrektora szkoły.
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: E-MAIL